כל עסק זקוק לסוגים שונים של שירותי הנהלת חשבונות – הן על-מנת לדווח לרשויות המס, במועד ובאופן מדויק,

את כל הדיווחים הנדרשים ממנו בהתאם לסוג הפעילות והיקפה, והן על-מנת שלרשות בעלי העסק תעמוד בכל נקודת זמן תמונת מצב מפורטת ועדכנית לגבי ההכנסות,

ההוצאות, המלאי, ההתחייבויות, התקבולים שאמורים להגיע וכל אינפורמציה נוספת שרלוונטית לצורך קבלת החלטות מושכלת.

באופן עקרוני ניתן לבצע את כל הפעולות הנכללות תחת ההגדרה “הנהלת חשבונות” גם ללא עזרת אנשי מקצוע,

אולם גם בעסקים שהיקף פעילותם קטן עדיין ישנו ערך מוסף לניהול החשבונות ע”י רואה חשבון מוסמך, בין אם מתוך העסק או החברה ובין אם חיצוני.

ניהול ספרים בשיטה הנדרשת ע”י רשויות המס

הבסיס של שירותי הנהלת חשבונות הוא ניהול הספרים של העסק. ישנן שתי שיטות עיקריות לעשות זאת, השיטה החד-צידית ושיטת החשבונאות הכפולה.

השיטה השנייה מחייבת בקיאות גבוהה יותר בכל הקשור להנהלת חשבונות, אולם היא גם מספקת תמונת מצב מדויקת יותר והסיכוי כי תתרחש טעות קטן יותר.

בכל מקרה השיטה שבה מתנהלים הספרים בכל עסק היא בהתאם לדרישות מס הכנסה, עפ”י קריטריונים המוגדרים בחוק.

בין הספרים אותם יש לנהל: פנקסי קבלות/ חשבוניות מס/ חשבוניות עסקה, פנקסי הזמנות, תעודות משלוח, ניהול מלאי ועוד.

דוחות מע”מ ודוח שנתי למס הכנסה

אחד המרכיבים המשמעותיים והמהותיים של שירותי הנהלת חשבונות הוא ביצוע האינטראקציות השונות עם רשויות המס:

הכנת דוח מע”מ אחת לחודש או חודשיים (בהתאם לדרישה של משרד המע”מ הרלוונטי, שנקבעת עפ”י המאפיינים הספציפיים של כל עסק) ובחלק מהמקרים

גם תשלום בפועל של דוחות אלה, הכנת דוח שנתי אשר מוגש למס הכנסה, הכנת תצהיר הון במידה ונדרש כזה וכו’.

תלושי שכר לעובדים

עוד רכיב במסגרת שירותי הנהלת חשבונות הוא הפקת תלושי השכר של העובדים בעסק.

באופן טבעי יש להקפיד כי תלושי המשכורת יופקו בהתאם לחוק ויכילו את כל המרכיבים ההכרחיים ובהם דמי הבראה,

שעות נוספות, נסיעות, דמי הבראה, ימי חופשה, ניכויים שונים ועוד.

האפשרויות השונות של שירותי הנהלת חשבונות

את כל אותם שירותי הנהלת חשבונות שהוזכרו, וגם אחרים כמובן אם מתעורר צורך שכזה, ניתן לבצע במספר דרכים:

א. למנות אדם מתוך העסק שיהיה אחראי על כך. אמנם חלק מהאינטראקציות עם רשויות המס מחייבות רואה חשבון מוסמך,

אולם ישנן פעולות רבות במסגרת הנהלת חשבונות אותן אתם רשאים לבצע בעצמכם.

ב. לרכוש תוכנת הנהלת חשבונות. תוכנה שכזו תסייע לכם לבצע את הרישומים הנדרשים ולנהל את הספרים בהתאם לדרישות החוק.

ג. לשכור את שירותיו של רואה חשבון, שאמון על ביצוע כל אותם שירותי הנהלת החשבונות באופן מקצועי להפליא ויעזור לכם להיות בכל רגע נתון עם יד על

הדופק ועם ראש שקט בזכות הידיעה כי אין חשש לתסבוכת עם רשויות המס.